เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาล ''เราทำความดี ด้วยหัวใจ'' เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร 13 ตุลาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาล ''เราทำความดี ด้วยหัวใจ'' เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลท่ามะกา โดย พ.ต.อ. นที วงศ์ปัญจท นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะกา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหารรช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 บริเวณริมถนนแสงชูโตขาเข้าตั้งแต่ปั๊มแก๊ส ไปถึงทางแยกเข้ารพ.สนาม รพ.มะการักษ์

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest