เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลท่ามะกา ร่วมกับวัดท่ามะกา แจกถุงยังชีพให้ประชาชนกลุ่มเปาะบางในเขตเทศบาลตำบลท่ามะกา

เทศบาลตำบลท่ามะกา ร่วมกับวัดท่ามะกา แจกถุงยังชีพให้ประชาชนกลุ่มเปาะบางในเขตเทศบาลตำบลท่ามะกา

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลท่ามะกา โดย พ.ต.อ. นที วงศ์ปัญจ นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมกับวัดท่ามะกา นำโดยพระครูกาญจนธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดท่ามะกา พร้อมด้วยนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา  พร้อมด้วยกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาล  ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปาะบางในเขตเทศบาลตำบลท่ามะกา ณ วัดท่ามะกา

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest