เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลท่ามะกา ร่วมกับ วัดท่ามะกา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 19พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา18.00น . เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่ามะกา “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของcovid-19  โดยการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ลดการแออัด และรณรงค์ โดยใช้กระทงที่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest