เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 19พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่ามะกา “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564  วันศุกร์ที่ 19พฤศจิกายน 2564  ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่ามะกา “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

      เทศบาลตำบลท่ามะกา ร่วมกับ วัดท่ามะกา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564  วันศุกร์ที่ 19พฤศจิกายน 2564  ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่ามะกา“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยคงภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของcovid-19 มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือ การเว้นระยะห่าง  และการรณรงค์ป้องกันการเกิดมลพิษต่อสายน้ำ โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลท่ามะกา ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้ความร่วมมือทั้งวัดท่ามะกา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงาน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน, สภ.ท่ามะกา,กลุ่มชมรมรักษ์สุขภาพต่างๆ พนักงานของเทศบาล ที่มีส่วนร่วมให้การจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดงาน

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest