เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

การรับลงทะเบียน การคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

การรับลงทะเบียน การคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน การคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อพิจารณาคัดเลือกในการรับมอบ”ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน “ ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามะกา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าคัดเลือกขอรับไม้เท้าพระราชทานได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่ามะกา โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งมาพร้อมนี้

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest