เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

ประกาศฯ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อค พร้อมประตูทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลท่ามะกา หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายละเอียดฯ

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest