เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศฯ ราคากลางและกำหนดราคตากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนเทศบาล11 ข้างธนาคารออมสิน ถนนเทศบาล 13 (ข้างธนาคารกรุงไทยเดิม) และถนนเทศบาล15 (ข้างร้านกันชน) หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดฯ

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest