เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร บริเวณภายในซอยเทศบาล 44 หมู่10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดฯ

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest